Voor juristen

Procedeer via transparante procedures zonder wachttijden, die soepel lopen en logisch in elkaar zitten.
Krijg meer ruimte en gelegenheid om alle argumenten naar voren te brengen en om tijdig bij te sturen.
In procedures die zijn ontworpen vanuit de behoeften van de onderneming die je bijstaat. Waardoor jij je vak beter kunt uitoefenen.

EVE vindt dat een rechter net zo toegankelijk moet zijn als een advocaat of jurist. Wil je direct een “rechter” spreken en direct antwoord krijgen? Kies dan voor het rechter-spreekuur; videobellen met beide partijen en een arbiter van EVE en krijg in 24 uur een niet-bindend antwoord en de richting die je zoekt.

Help meer cliënten met meer zaken via een betere procedure bij EVE.

Meer informatie of interesse in een korte (kantoor)presentatie door de oprichters?

Aanvraag juristen

Snel

Geen wachttijden, efficiënte procedures

Transparant

Direct en eenvoudig contact met de arbiter

Betaalbaar

Help meer cliënten met meer zaken

Waarom EVE?

EVE oprichter Katelijn van Voorst is ervaren advocaat met een eigen praktijk. Als geen ander begrijpt zij waarom het recht voor iedereen toegankelijker moet worden, ook voor advocaten en juristen. EVE is een antwoord op de knelpunten waar advocaten zich aan ergeren en die de advocatuur een slechte naam bezorgen. EVE biedt eenvoudige procedures om een conflict naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

EVE heeft een nieuwe procedure ontwikkeld waarin juristen direct en meer contact met de rechter hebben, waar mogelijk digitaal. Daardoor heb je eerder richting en meer ruimte om de juiste argumenten op tafel te leggen. Je kunt eerder en beter bijsturen als de zaak de verkeerde kant uit dreigt te gaan. Dat is beter dan in het vonnis te moeten lezen dat de rechter over een onderwerp toch anders dacht, terwijl je daar nog best iets over had willen zeggen.

Andere voordelen van EVE:

Bij EVE kun je meteen terecht en de procedures hebben geen wachttijden.

EVE beschikt over zeer ervaren arbiters die gespecialiseerd zijn in het rechtsgebied van het geschil. Dat praat een stuk makkelijker.

Bij EVE kan je beter de financiële belangen in het oog houden en je uren afstemmen op de cliënt en de zaak. Dat geeft de flexibiliteit om iedere zaak voor iedere cliënt op te pakken. Als je wil, kan je daardoor zelfs een nieuwe markt aanboren.

Zo krijg je bij EVE tevredener cliënten, die eerder terugkomen. Aan de uitslag van de zaak kan EVE niet veel veranderen. Maar zelfs als de uitspraak minder goed bevalt, heb je de cliënt bijgestaan in een soepele en begrijpelijke procedure, die geen seconde te lang duurde. Daardoor is de uitslag ook beter te accepteren.

Wanneer EVE?

 • Voor een snel oordeel, bindend of vrijblijvend
 • Van een gespecialiseerde arbiters
 • In een de-escalerende procedures
 • Met meer controle
 • Als betaalbaarheid een overweging is

Zo werkt de arbitrage van EVE

Partijen/juristen vertellen, de arbiter vraagt

Beide partijen gaan in een gezamenlijk videogesprek met de arbiter. Mogelijkheid tot schikken wordt verkend.

Bewijs uploaden in besloten online rechtszaal

Partijen uploaden bewijsmateriaal zoals verzocht door de arbiter. De online rechtszaal is alleen toegankelijk voor beide partijen en de arbiter. Beide partijen zien wat de ander uploadt en kunnen direct reageren.

Verdiepend gesprek

Daarna volgt een verdiepend gesprek tussen de partijen en de arbiter (de zitting). Dat kan in een bespreekruimte of, als beide partijen willen, via videobellen.

Vonnis

Dit is even rechtsgeldig als een vonnis van een overheidsrechter en wordt officieel geregistreerd bij de rechtbank, maar wordt niet openbaar gemaakt.

Het hele traject wordt in een maand afgerond in de procedure Start en in twee maanden in Compleet.

EVE’s arbiters

EVE werkt uitsluitend met oud-rechters en ervaren juristen en advocaten. Deze arbiters zijn experts op een bepaald rechtsgebied. De arbiters van EVE zijn daarom bij uitstek geschikt om een zaak snel en kundig te behandelen.

“EVE kan voor een snelle oplossing van je conflict zorgen.”

Willem Korthals Altes, oud-overheidsrecher, nu arbiter bij EVE

Bij EVE kan je ook direct een vraag aan de arbiter voorleggen in het rechter-spreekuur. Je krijgt dan direct antwoord. Dit is richtinggevend en kan een discussie doorbreken, escalatie voorkomen of een conflict oplossen. Op verzoek geeft de arbiter ook schikkingsvoorstel waarmee partijen het in de gegeven omstandigheden op een redelijke manier kunnen oplossen.

Tarieven EVE

Voor de meeste procedures gelden vaste prijzen. Daardoor kan je als jurist een betere inschatting geven van je eigen kosten. Kijk hier voor een overzicht van de tarieven.

Verschillen EVE en klassieke rechtspraak & arbitrage

Zowel via arbitrage bij EVE als via een rechtszaak bij een overheidsrechtbank of ander arbitrage instituut krijg je een bindend en rechtsgeldig vonnis. Toch zijn er ook verschillen.

Verschillende procedures

Er is een aantal verschillen met de klassieke rechtspraak en andere arbitrage. De grootste verschillen zijn dat je bij EVE onmiddellijk in gesprek gaat met de arbiter en gedurende de gehele procedure contact houdt met de arbiter. De arbiter is daarbij actief onderzoekend naar informatie van partijen. EVE biedt verschillende procedures die aansluiten bij de verschillende soorten geschillen en partijen.
De procedures van EVE naast de klassieke procedure:

Bij EVE

Onmiddellijk in gesprek met de arbiter.

Direct spreken met de arbiter.

Onmiddellijk reageren.

Geen wachttijden.

Arbiter is actief onderzoekend.

Klassieke rechtspraak & arbitrage

Na acht maanden in “gesprek” met de rechter/arbiter.

Schrijven met de rechter/arbiter.

Om beurten een keer schriftelijk en een keer mondeling reageren.

Maanden wachten voor de volgende stap.

Rechter/arbiter luistert passief.

Verschillende kosten

De arbitrage bij EVE geeft de mogelijkheid om flexibeler te zijn in je uren, die je kunt aanpassen aan de cliënt en de aard van de zaak. De start-up help je met een paar uur op weg, de grotere onderneming en de lastigere zaak vragen meer tijd. Zo kan je je aanpassen aan ieder budget. Daarmee kan je meer cliënten helpen met meer zaken.

Voordelen private rechtbank EVE

 • Meer ruimte om alle argumenten op tafel te leggen en bij te sturen
 • Directe gesprekken
 • De-escalerend
 • Transparant traject
 • Compacte procedure: Geen procedurele valkuilen of jarenlang slepende procedure
 • Meer grip op en flexibiliteit in de kosten
 • Volledig gedigitaliseerde veilige omgeving

Hoe zorg je dat de wederpartij ook voor EVE kiest

De andere partij moet instemmen met een procedure bij Eve. Deze partij of zijn advocaat kan baat hebben bij een lange en dure procedure, althans dat denken. Je kunt de andere partij het volgende in overweging geven.

Een langdurige procedure kost niet alleen tijd en geld, maar trekt ook een wissel op het bedrijf en op de nachtrust van degene die het aangaat binnen het bedrijf.

Het past niet meer bij de corporate legal responsibility om een strategie van uitroken toe te passen in plaats van een eerlijke beslissing op te zoeken. Als je als bedrijf een stelling inneemt tegen een ander bedrijf, neem dan de verantwoordelijkheid om op basis van je argumenten gelijk te krijgen. Niet op basis van macht.

EVE is een onafhankelijke instantie, die voor beide partijen even voordelig is met aantoonbaar ervaren en gespecialiseerde rechters. Kijk hier voor een overzicht van onze rechters.

Je hebt bij EVE niet meer of minder kans om de zaak te winnen dan bij een overheidsrechtbank. Beide partijen winnen wel tijd, geld en rust.

Wij kunnen ook contact opnemen met de wederpartij of zijn jurist. Neem contact met ons op als je denkt dat wij daarbij nuttig kunnen zijn

Er zijn steeds meer juristen en advocaten die verder kijken dan het gestrekte been en andere opties overwegen zoals mediation of arbitrage. Als je twijfelt wat voor jouw cliënt de beste route is, neem dan contact op om te overleggen.

Redenen om samen voor EVE te kiezen.

 • EVE is voor beide partijen sneller, voordeliger en eenvoudiger.
 • EVE heeft ervaren en gespecialiseerde arbiters.
 • Beide juristen hebben meer tijd om meer cliënten meer service te bieden.
 • Meer kans op behoud van de relatie.
 • Je doet een EVE traject samen met de cliënten vanuit je kantoren biedt je cliënt flexibiliteit in de kosten

Beide juristen krijgen tevreden cliënten, die graag terugkomen bij een volgend probleem.

Menu