Over Eve

EVE maakt rechtspraak toegankelijk voor iedere ondernemer.

Goede rechtspraak is essentieel voor een goede werking van commerciële relaties. Geschillen horen erbij. Vaak kan je die door goed overleg onderling oplossen. Als dat niet lukt, moet je snel toegang hebben tot een onafhankelijke derde die een beslissing neemt.

Om gebruik te maken van het klassieke rechtssysteem heb je tijd en geld nodig. Het klassieke rechtssysteem is daardoor per definitie niet toegankelijk voor iedereen.

Eve heeft daarom een rechtssysteem ontwikkeld dat by design toegankelijk is voor iedere ondernemer. Eve vindt dat rechtspraak zoals rechtspraak altijd al had moeten zijn. 

De private rechters van EVE

De private rechters van Eve zijn ervaren juristen, zoals oud-overheidsrechters, advocaten en gespecialiseerde juristen. Zij hebben veel conflicten gezien. Daardoor kunnen zij snel en goed tot de kern van een geschil doordringen.

De rechters van Eve zijn onpartijdig en onafhankelijk. Mocht je twijfelen aan de onpartijdigheid van de private rechter, dan mag je een onafhankelijke derde inschakelen om de onpartijdigheid van die rechter vast te stellen. Als die derde vaststelt dat de rechter niet onpartijdig is, krijg je een nieuwe private rechter toegewezen en krijg je jouw rechtszaak bij Eve gratis.

Advies nodig?

Wil je weten of jouw zaak zich leent voor behandeling door Eve? Heb je een sommatiebrief ontvangen via Eve en wil je overleggen of Eve iets voor jou is? Bel ons, vertel ons en vertel ons het probleem. Dan kunnen we samen kijken wat je het beste kunt doen.

Menu