FAQ

De zittingen worden gepland na goed overleg met de advocaten en de arbiter. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van de agenda’s en wensen van partijen, en de complexiteit van het geschil. Volgens het reglement wordt op verzoek voor de conclusies een eenmalig uitstel van vier weken verkregen. Overige afwijkende termijnen worden na goed overleg met de advocaten door de arbiter vastgesteld. De arbiter houdt rekening met de wensen van de advocaten en de aard van de zaak.

Partijen kunnen altijd afwijkende termijnen overeenkomen in de arbitrageovereenkomst of tijdens de procedure. Dergelijke overeengekomen afwijkingen zal de arbiter respecteren. Het is dus ook mogelijk om een (extreem) kort geding overeen te komen.

  • De arbiter beslist in alle gevallen die partijen niet overeengekomen en niet anderszins geregeld zijn, na goed overleg met de advocaten en rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak.
  • Partijen kunnen meer arbiters aanwijzen, zolang het aantal arbiters oneven is. Dus een, drie, vijf, zeven, etc. arbiters is mogelijk.
  • Partijen zijn vrij in de keuze van de arbiter. Als partijen geen keuze (kunnen) maken, zal EVE een arbiter aanwijzen. Als partijen overeenstemming hebben over wie de arbiter zal zijn, zal EVE die arbiter aanwijzen, een en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van de arbiter.
  • Partijen mogen zelf een arbiter aanwijzen, die niet is aangesloten bij EVE. Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat zij beiden een arbiter aanwijzen en dat EVE de derde arbiter als voorzitter aanwijst.
  • Arbiters hoeven geen jurist te zijn. Arbiters kunnen praktijkspecialisten zijn
  • Arbiters leggen voor aanvang van de procedure een verklaring af waaruit blijkt dat zij onafhankelijk zijn en vrij om over de zaak te oordelen.
  • Arbiters kunnen gewraakt worden. De procedure hiervoor is geregeld in het reglement.

Het is mogelijk om andere proceshandelingen te verrichten dan de standaard handelingen zoals beschreven in het overzicht op de website. Bijvoorbeeld een extra conclusieronde, een getuigenverhoor, een descente. De advocaten kunnen dit voorafgaand aan of tijdens de procedure overeenkomen. Dergelijke overeengekomen proceshandelingen zal de arbiter respecteren.

De arbiter kan tijdens de procedure na overleg met advocaten ook aanvullende proceshandelingen vaststellen. De advocaten kunnen ook volledig afwijken van het reglement en de procedure inrichten zoals zij zelf het beste vinden. Zolang de advocaten er maar overeenstemming over hebben, zal EVE het precies regelen zoals de advocaten willen.

De kosten voor de advocaat kunnen iets hoger zijn dan bij normale rechtspraak door de extra proceshandeling van de instructiezitting en mogelijk doordat de advocaat zich de arbitrageprocedure moet eigen maken. Het ligt echter voor de hand dat de instructiezitting een investering is in de rest van de procedure, die zichzelf daardoor (deels) terugverdient. Omdat de bij EVE aangesloten advocaten uitsluitend ervaren procesadvocaten zijn, is de inwerktijd laag. Na een paar procedures is de advocaat thuis in arbitrage.

De kosten voor de arbiter, secretaris en EVE zijn per uur en afhankelijk van de arbiter en de duur van de procedure.

De kosten van de bij EVE aangesloten arbiters zijn relatief laag. EVE heeft geen invloed op de kosten van door partijen aangewezen arbiters.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Een standaardprocedure met instructiezitting, conclusie van eis en antwoord, en zitting duurt iets minder dan vijf maanden.

De advocaten kunnen in overeenstemming afwijken van de termijnen. Zij kunnen het daarbij zo gek maken als zij zelf willen. Binnen 24 uur een uitspraak? Juist meerdere maanden de tijd voor een conclusie?