Klassieke rechtspraak

Snel hulp

Deskundig

Duidelijk plan

Wat is klassieke rechtspraak?

ij rechtspraak vragen partijen aan een derde om te oordelen wie er gelijk heeft.  Bij klassieke rechtspraak is dat proces geregeld door de overheid. De rechters zijn ambtenaren die voor het leven zijn benoemd.

De procedures stammen uit de tijd van Napoleon. Hoewel er in de loop van de tijd veel veranderd is, is dat nog steeds te merken. De procedures zijn formeel en meest schriftelijk. Bij de meeste rechtspraak moet u een advocaat in de arm nemen.

Een typische rechtszaak verloopt als volgt. Er zijn veel uitzonderingen en bijzondere procedures die dit verloop ingewikkelder kunnen maken.

Dagvaarding.

Schriftelijk stuk met de feiten en de vordering, uitgebracht door de deurwaarder.

Rolzitting. Gedaagde stelt zich.

Administratieve zitting, waarop de advocaat van de gedaagde zich meldt.

Conclusie van Antwoord.

Schriftelijk antwoord met bewijsstukken

Comparite van partijen.

Rechtszitting in de rechtbank. De rechtszitting verloopt typisch als volgt:

  •   Stap A: de advocaat van de eiser leest een pleitnota voor
  •   Stap B: de advocaat van de gedaagde leest een pleitnota voor
  •   Stap C: de rechter stelt vragen aan de advocaten en partijen zelf en probeert de zaak te schikken.
  •   Stap D: de advocaat van de eiser reageert op wat door de rechter en andere advocaat is gezegd.
  •   Stap E: de advocaat van de gedaagde reageert op wat door de rechter en andere advocaat is gezegd.

Vonnis

Van dagvaarding tot vonnis duurt gemiddeld genomen anderhalf jaar.

Er kunnen nog veel stappen tussen komen, die een procedure op zichzelf vormen. Bijvoorbeeld getuigenverhoren, deskundigenonderzoek, samenvoeging of splitsing van zaken, verwijzing naar een andere rechtbank, et cetera.

Wat valt op?

  1. Veel schriftelijk
  2. Formeel
  3. Drie beurten per partij
  4. De rechter komt pas laat op het toneel
  5. De advocaten of de rechter kunnen van alles doen wat de zaak ingewikkelder maakt en nog meer rekt.

Hoe kan EVE helpen?

EVE kijkt eerst samen met u naar wat uw geschil nodig heeft om de beste uitkomst te bereiken. Wij kijken naar welke jurist of advocaat u nodig heeft en hoe intensief de begeleiding moet zijn.

De jurist werkt altijd volgens een tevoren opgesteld stappenplan. Dan weet u waar u aan toe bent.

Juridisch stappenplan

Een stappenplan brengt het geschil in kaart en zet de stappen voor de beste uitkomst onder elkaar. Het plan bevat altijd de volgende onderdelen.

Stap 1:

dringende & noodzakelijke acties

Stap 2:

is schikken wenselijk & mogelijk?

Stap 3:

is een snelle & efficiënte conflictoplossing mogelijk?

Stap 4:

is een rechtszaak wenselijk & nodig?