Arbitrage Professioneel

Voor deze procedure ligt het procesreglement grotendeels vast. De procedure is ingericht voor een efficiënt verloop voor eenvoudige zaken met veel mondeling overleg. Een vonnis volgt in vier maanden, er is een vaste prijs van €2.909 excl. BTW per partij.

Richtinggevend voor een eenvoudige zaak is een belang tot €150.000 en niet meer dan tien producties per partij. Partijen kunnen in aanpassingen afspreken. Bijzonderheden die de procedure aanzienlijk vertragen zijn echter uitgesloten. Indien u veel aanpassingen wilt maken, kiest u voor arbitrage Op Maat.

De procedure verloopt als volgt:

  • Stap 1: Elektronische arbitrageovereenkomst (optioneel via EVE)
  • Stap 2: Inleidende gezamenlijke (video)bespreking met de arbiter.*
  • Stap 3: Bewijsstukken & argumenten uploaden in de besloten online rechtszaal.**
  • Stap 4: Gezamenlijke tussenbespreking met de arbiter.
  • Stap 5: Reactie op uploads wederpartij uploaden.**
  • Stap 6: Gezamenlijk verdiepend gesprek met de arbiter (zitting)
  • Stap 7: Vonnis

Andere proceshandelingen: Op verzoek van en na overleg met partijen kan de arbiter aanvullende proceshandelingen of afwijkende termijnen gelasten. Denk aan het horen van getuigen, raadplegen van deskundigen of het indienen van nadere stukken. Dit kan gevolgen hebben voor de prijs. Neem contact met ons op voor een vaste prijs voor een gewijzigde procedure.

Modelleren: Partijen kunnen voorafgaand aan de procedure in onderlinge overeenstemming de procedure licht aanpassen. Denk aan meer arbiters, een bijzondere arbiter, een uitbreiding van de omvang van de stukken, beperking of verlenging van termijnen, uitsluiten van hoger beroep, et cetera.

*De inleidende bespreking is oriënterend & richtinggevend. Partijen uploaden beiden max twee A4 met de essentie van de zaak. De arbiter bespreekt met partijen oriënterend het kader, de vorderingen, de stellingen, de argumenten en w.v.t.t.k. Termijnen en data worden vastgelegd.

Hieronder vindt u een template arbitrageclausule in een arbitrageovereenkomst.

Template arbitrageclausule

Partijen overwegen:

  1. dat zij een geschil hebben uit een bepaalde rechtsbetrekking, namelijk [omschrijving rechtsbetrekking en geschil] (hierna: het “Geschil”);
  2. dat het Geschil zich leent voor beslechting door arbitrage door Eve te Amsterdam,

Partijen komen overeen dat het Geschil, alle huidige en toekomstige geschillen die verband houden met het Geschil en alle huidige en toekomstige geschillen uit voormelde rechtsbetrekking zullen worden beslecht overeenkomstig het op dit moment geldende arbitragereglement van Eve voor de procedure Professioneel.

Partijen spreken daarnaast het volgende af over de te volgen procedure. Voor zover partijen niets hebben afgesproken zal het arbitragereglement van Eve voor de procedure Professioneel gelden.

Het scheidrechts zal bestaan uit [drie/vijf] arbiter(s)

Als arbiter zal worden benoemd [naam]

Eventuele getuigen zullen worden gehoord gedurende de zitting op een door het scheidsgerecht te bepalen wijze

Partijen zullen zich houden aan de volgende termijnen.