Arbitrage Klassiek

Deze arbitrageprocedure verloopt in principe hetzelfde als rechtspraak bij de rechtbank. De zaak vangt dus aan met een conclusie van eis met producties, gevolgd door een conclusie van antwoord met producties en een zitting. Er zijn geen wachttijden buiten de normale termijnen. Indien een procedure zonder incidenten en bijzonderheden verloopt is er na vier maanden vonnis.

Voornaamste verschillen met een klassieke rechtszaak:

 • De arbiter is gespecialiseerd in het onderwerp van geschil
 • Mogelijkheden om de procedure naar wens te modelleren
 • De procedure vangt aan met een regiezitting
  over het verloop van de procedure.
 • Indienen van stukken gaat digitaal
 • Zitting kan digitaal

Een procedure verloopt in beginsel als volgt:

 • Stap 1: Arbitrageovereenkomst (optioneel elektronisch via EVE)
 • Stap 2: Regiezitting (digitaal)*
 • Stap 3:  Conclusie van eis met producties
 • Stap 4: Conclusie van antwoord met producties
 • Stap 5: Zitting
 • Stap 6: Vonnis

Andere proceshandelingen: Op verzoek van en na overleg met partijen kan de arbiter aanvullende proceshandelingen of afwijkende termijnen gelasten. Denk aan het horen van getuigen, raadplegen van deskundigen of het nemen van akten. Indien verweerder bij conclusie van antwoord een reconventionele vordering instelt, volgt altijd gelegenheid tot het nemen van een conclusie van antwoord in reconventie.

Modelleren: Partijen kunnen voor aanvang in onderlinge overeenstemming de procedure naar wens inrichten. Denk bijvoorbeeld aan meer arbiters, een praktijk-deskundige arbiter geen-jurist, een beperking van de omvang van de stukken, uitbreiding of uitsluiting van bepaalde proceshandelingen en incidenten, beperking of verlenging van termijnen, mogelijkheid van hoger beroep, et cetera.

*Voor de regiezitting dienen beide partijen max twee A4 in met daarin de essentie van de eis en het verweer. De arbiter bespreekt met partijen oriënterend het kader, de vorderingen, de stellingen, de argumenten en w.v.t.t.k. Termijnen en data worden vastgelegd.

Hieronder vindt u een prijsindicatie bij een voorbeeldprocedure en een template arbitrageclausule in een arbitrageovereenkomst.

Prijsindicatie arbitrage klassiek

Partijen kunnen de kosten beperken en voorspelbaar houden als zij goede procedurele afspraken maken. De prijs voor de hieronder beschreven procedure is €2.909 excl. BTW per partij.

Voorbeeldprocedure
Prijs: € 3.323 excl. BTW p.p.

 • Elektronische arbitrageovereenkomst
 • Regiezitting (digitaal) met max. twee A4 essentie p.p.
 • Conclusie van eis van max. 15 pag met max. 10 producties.
 • Conclusie van antwoord van max. 15 pag met max. 10 producties.
 • Zitting (digitaal)
 • Vonnis

Aanpassingen en toevoegingen kunnen prijswijzigingen tot gevolg hebben. Neem contact met ons op voor een vaste prijs voor een gewijzigde procedure.