Onze procedures

De procedure START

De procedure START is geschikt voor eenvoudige zakelijke geschillen, waarbij het financiële belang laag is en het doorhakken van een knoop voorop staat. Er is geen hoger beroep mogelijk, ook niet bij de overheidsrechtbank. Na een procedure START is het geschil dus definitief beantwoord en kunnen beide partijen het geschil achter zich laten.

Een eenvoudig geschil is een geschil, waarin beide partijen één stelling innemen, beide partijen een klein aantal argumenten aanvoeren, er rond de zes bewijsstukken zijn en geen getuigen of deskundigen nodig zijn om een stelling te bewijzen.

Één stelling is bijvoorbeeld:  Partij A zegt dat partij B moet betalen, omdat partij A volgens de opdracht van B heeft geleverd. Partij B zegt juist dat hij/zij niet hoeft te betalen omdat partij A niet volgens de opdracht heeft geleverd. Beide partijen kunnen hun stellingen in korte tijd uitleggen en hebben een klein aantal bewijsmiddelen om hun stellingen te staven.

Bij deze zaken gaat het er om dat een onafhankelijke jurist een knoop doorhakt, zodat beide partijen het geschil achter zich kunnen laten. Let erop dat het vonnis is gericht op het doorhakken van de knoop en niet op de redenen die de rechter daarvoor heeft. De redenen zal de rechter in een bullet point van verkorte zinnen in het vonnis weergeven. Als u een vonnis wilt, waarin uitgebreid staat waarom de rechter tot zijn beslissing komt, dan kiest u voor het pakket PROFESSIONAL.

Er is bij START-zaken geen hoger beroep. Niet bij EVE en ook niet bij de gewone (overheids)rechter. Het START-vonnis is dus een definitieve eindbeslissing.

De procedure PROFESSIONAL

De procedure Professional is geschikt voor alle zakelijke geschillen. Je kunt deze procedure bovendien eenvoudig uitbreiden met meer bewijsmateriaal of meer rechters. Zo kunnen partijen de procedure optimaal aanpassen aan hun eigen wensen en de omvang van het geschil.

Bij de procedure Professional kan een van de partijen in hoger beroep bij EVE als zij niet tevreden zijn over de uitspraak of de zaak anders willen aanpakken. Ook de mogelijkheden in het hoger beroep kunnen eenvoudig worden aangepast, zodat de procedure goed aansluit op het specifieke karakter van de zaak.

Hebben partijen nog meer specifieke wensen? Neem dan contact met ons op voor een procedure OP MAAT.

De procedure OP MAAT

Deze procedure is geschikt voor partijen die zich laten bijstaan door een jurist of advocaat of die zelf kennis en inzicht hebben in juridische procedures. Stel je eigen procedure samen aan de hand van de wensen van partijen en de omvang van het geschil. Neem contact met ons op om de procedure optimaal in te richten voor het geschil in kwestie.

Hoger Beroep

Als het vonnis  na de procedure Professional of Op maat anders uitpakt dan je had verwacht of als je de zaak anders wil aanpakken of nieuwe argumenten hebt, kan je binnen een maand in hoger beroep. De andere partij is verplicht daaraan mee te werken. Ook de hoger beroep procedure duurt 1 maand.

De hoger beroep rechter is een andere rechter dan de rechter in eerste instantie. De hoger beroep rechter beoordeelt de zaak van de eerste rechter helemaal opnieuw. Het verloop van het hoger beroep is hetzelfde als de eerste procedure, met dien verstande dat de hoger beroep rechter alle videogesprekken, het (bewijs)materiaal en het vonnis van de eerste zaak al heeft bestudeerd vóór het eerste videogesprek.

In het standaardpakket zitten 1 hoger beroep rechter en vijf uploads (bewijs)materiaal. Dit kan je eenvoudig uitbreiden met meer bewijsmateriaal of meer rechters. Zo kunnen partijen ook de hoger beroep procedure optimaal aanpassen aan hun eigen wensen en de omvang van het geschil.

Het vonnis in hoger beroep is het definitieve oordeel. Daarna is geen hogere instantie om het geschil aan voor te leggen. Er is ook geen hoger beroep bij de (overheids)rechtbank.