Mediation

Goede schikking

Voorkom een rechtszaak

Vaste regels

Duidelijk plan

De-escaleer

Breng weer rust

Schikken volgens van tevoren vastgelegde spelregels

Bij mediation gaat het om de belangen van beide partijen in plaats van om wie er in juridische zin gelijk heeft. Mediation is vaak goedkoper dan een rechtszaak. Mediation is een goede oplossing, maar heeft alleen kans van slagen als beide partijen liever willen schikken.

Hoe werkt het?

Overeenkomst & spelregels
Ondertekenen van een elektronische mediationovereenkomst. Hierin staat het probleem en wat de spelregels van de mediation zijn.

Gesprekken
De mediator voert gesprekken met individuele partijen en met partijen gezamenlijk.

Schikkingsovereenkomst
De mediator legt de schikking vast in een overeenkomst die beide partijen ondertekenen.

MEDIATION

Schikken op basis van belangen

Prijs op aanvraag

Snel en deskundig juridisch advies

  • Deskundige begeleiding
  • Elektronische overeenkomst
  • Individuele & gezamenlijke gesprekken
  • Schikkingsovereenkomst
  • Mogelijk volledig online

Eve´s Mediators

EVE heeft een groep (oud) rechters en ervaren juristen en advocaten tot haar beschikking als arbiters en onafhankelijk juridisch deskundigen. Zij zijn experts binnen hun juridisch rechtsgebied. Er is dus altijd een ervaren jurist die gespecialiseerd is in het onderwerp van het geschil. De arbiters van EVE beoordelen en verklaren altijd eerst dat zij onpartijdig en onafhankelijk van alle partijen zijn.

Marie-Hélène Berghuijs

Advocaat, mediator, NAI arbitrage-opleiding

Aansprakelijkheid, contracten, financiering, zekerheden en faillissementen

Jos Swinkels

Intellectuele Eigendom, media, entertainment

Merkenrecht, auteursrecht, privacy, reclame, onrechtmatige publicaties

Menu