Naar de Overheidsrechter
via het Eve platform

Een mengvorm van EVE met overheidsrechtspraak:
Het gemak van de digitale procedure van EVE
gevolgd door een vonnis van de overheidsrechtbank.

Let op: dit is geen private rechtspraak van EVE.
Volg het eenvoudige online traject bij EVE en
krijg daarna een vonnis van de overheidsrechter.

Voor zaken die minder haast hebben en een belang tot €12.500.

Afgestemd met de rechtbank

Advocaat of rechtsbijstand mag, maar is niet verplicht.

Begin een overheidsrechtszaak met een online aanmeldformulier.

Voordelig

Al vanaf €125 per partij. Bijstand van een advocaat, jurist, deurwaarder, boekhouder, of welke andere derde mag. Maar het hoeft niet.

De EVE procedure is sneller en zonder formaliteiten.

Efficiënt

Eve werkt efficiënter dan klassieke juridische procedures. Bij Eve zijn er geen formaliteiten, geen wachttijden en geen valkuilen.

Eenvoudig

Bij Eve mag je jouw kant van het verhaal in je eigen woorden vertellen. Je mag het schrijven, een geluidsopname maken of een filmpje uploaden. Er zijn geen formaliteiten of ingewikkelde regels.

Het is zo eenvoudig dat je dit via Eve zonder rechtsbijstand kunt doen.

Nog vragen? Wij hebben antwoorden.

Tarieven van EVE

Kijk eerst welke rechtsvormen beide partijen hebben. Kijk daarna in de juiste tabel naar het belang van jullie conflict, de waarde van de vorderingen. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact met ons op.

Belang van de zaak Indien 1 van partijen een van de volgende is: Indien beide partijen een van de volgende zijn:
Als het een zaak is van onbepaalde waarde, dan schat Eve de waarde. Eenmanszaak, VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap. BV, NV, Stichting Vereniging, Coöperatie, Onderlinge waarborgmaatschappij.
Minder dan €500 € 125 € 175
€500 – €6.000 € 275 € 450
€6.001 – €12.500 € 425 € 550
€12.501 – €25.000 € 550 € 800

Alle prijzen zijn per partij en exclusief BTW

Start nu met EVE

Benieuwd wat Eve voor jullie kan betekenen? Sommatiebrief ontvangen via Eve? Bel gerust en vertel jullie probleem in een vrijblijvend gesprek. Dan kunnen we beginnen met het oplossen.

Menu