Ik word gedaagd in een zakelijk geschil

Een geschil is altijd vervelend. Kennelijk heeft een partij met wie jij een geschil hebt, voorgesteld om het op te lossen via EVE. Goed om te weten: welke voordelen die partij ook ziet, jij krijgt precies dezelfde voordelen. EVE is een onafhankelijke instantie die voor beide partijen evenveel en dezelfde voordelen biedt:

Voordelen arbitrage bij EVE:

 • Snel een bindende en rechtsgeldige uitspraak
 • Deskundige en ervaren arbiters
 • Schappelijke prijzen
 • De-escalerend
 • Transparant traject
 • Meer grip op en flexibiliteit in de kosten
 • Volledig gedigitaliseerde en veilige omgeving

Denk je dat je juist gebaat bent bij uitstel? Bedenk dan dat een slepend conflict niet alleen tijd kost, maar ook geld, ergernis en slapeloze nachten. Het conflict blijft boven je hoofd en je onderneming hangen. Het is beter om meteen te weten waar je aan toe bent en het geschil achter je te kunnen laten, zodat je je weer volledig kunt richten op de onderneming.

Denk je dat je gebaat bent bij een dure procedure, omdat dit meer druk op de andere partij legt? Vaak zit de andere partij net zo principieel in het geschil en neemt ook de andere partij de kosten voor lief. Bovendien gaat het niet alleen om wat een procedure doet met de andere partij. Een kostbare en langdurige rechtszaak legt ook druk op jouw aandacht en jouw bedrijfsvoering.

Snel

In één maand een definitieve uitspraak

Betaalbaar

Voor een vaste, lage prijs

Rechtsgeldig

Net als in de rechtbank

Is EVE geschikt voor mijn conflict?

Eve´s private rechtbank is geschikt voor alle zakelijke geschillen. Het gaat er om dat beide partijen klaar voor om het geschil snel en definitief af te ronden. De vraag is daarom eerder: zijn beide partijen klaar voor Eve?

Hoe werkt het?

Gesprek met de rechter

Beide partijen gaan in een gezamenlijk videogesprek met de private rechter. De rechter vraagt, partijen vertellen. Mogelijkheid tot schikken wordt verkend.

Bewijs uploaden in besloten online rechtszaal

Partijen krijgen twee weken om bewijsmateriaal zoals verzocht door de rechter te uploaden. De online rechtszaal is alleen toegankelijk voor beide partijen en de Eve rechter. Beide partijen zien wat de ander uploadt en kunnen direct reageren.

Verdiepend gesprek

Na de upload periode volgt een verdiepend gesprek tussen de partijen en de rechter. Dat kan in een bespreekruimte of, als beide partijen willen, via videobellen.

Vonnis door de rechter

Dit is even rechtsgeldig als een vonnis van een overheidsrechter en wordt officieel geregistreerd bij de rechtbank, maar niet openbaar gemaakt.

Het hele traject wordt in een maand afgerond. Snel, eenvoudig, betaalbaar.

Wie wordt mijn rechter?

EVE heeft een grote groep zeer gespecialiseerde rechters. Afhankelijk van de aard van je geschil wijst EVE een rechter aan die expert is op het onderwerp van het geschil.

Wat kost het?

Dankzij onze unieke en innovatieve procedure kunnen we onze klanten tegen een zeer betaalbaar tarief helpen. Onze tarieven variëren van €750 voor onze EVE aan de rechter vragen module tot max. €4000 voor een groot bouwgeschil. Het belangrijkste is dat je vooraf weet waar je aan toe bent.

Hoe overtuig ik de tegenpartij om voor EVE´s private rechtspraak te kiezen?

Als je een geschil hebt, lijkt het of je het over niets meer eens kunt worden. Als de één voorstelt om via Eve het conflict op te lossen, kan de ander denken dat dat in zijn nadeel is. Vier argumenten om samen voor Eve te kiezen

 • Eve is sneller, voordeliger en eenvoudiger dan de reguliere overheidsrechtbank
  Bij de traditionele rechter zijn beide partijen snel anderhalf jaar en €15.000 verder. Bij Eve zijn beide partijen binnen een maand en voor een fractie van die kosten klaar
 • Eve heeft gespecialiseerde onafhankelijke rechters
  De rechters van Eve zijn experts binnen hun vakgebied. Jullie rechter heeft ervaring met jullie soort geschil en begrijpt beter en sneller wat er aan de hand is.
 • Meer kans op behoud van de relatie.
  De procedure van Eve werkt de-escalerend. Dit kan belangrijk zijn voor partijen die nog vaker met elkaar te maken krijgen.
 • Je kunt de Eve procedure doen van achter je bureau.
  De procedure bij Eve is technisch optimaal ingericht en zo eenvoudig en efficiënt dat je die vanuit je bureaustoel kunt voeren

Wij merken dat partijen die in eerste instantie niet instemmen met EVE spijt krijgen als er een deurwaarder voor de deur staat met een dagvaarding van de andere partij voor de overheidsrechter.  Het is lastig om in dat stadium terug te komen op je keuze en toch nog samen voor EVE te kiezen. Dat is niet onmogelijk. Ook als de rechtbankprocedure bij de overheid al verder gevorderd is, kiezen partijen nog samen voor EVE om de wachttijden die bij overheidsrechtspraak gelden te verkorten. Je kunt altijd met ons contact opnemen als je wil dat wij deze mogelijkheid met de andere partij en zijn/haar adviseur verkennen.

“Bedankt voor de begeleiding. Ik heb het als prettig en zorgvuldig ervaren.”

Brigitte van Veen
procespartij bij een procedure bij EVE.

Veelgestelde vragen

Je kan EVE vragen om een indicatief vonnis via EVE aan de rechter vragen module. Je krijgt dan een indicatie van de juridische posities in een geschil. Indien gewenst doet de rechter dan ook meteen een schikkingsvoorstel.

Of je kan samen kiezen voor EVEs private rechtbank. Een onafhankelijke rechter geeft in een maand een bindend en rechtsgeldig vonnis.

EVE aan de rechter vragen EVE private rechtbank Overheids rechtbank
Ik denk dat we er met een paar goede gesprekken samen wel uit kunnen komen +
Ik moet nog vaker met mijn tegenpartij samenwerken + +
Ik wil dat een onafhankelijke partij beslist wat er moet gebeuren + + +
Ik wil dat de uitslag meteen bindend en rechtsgeldig is + +
Ik heb weinig tijd en wil snel verder + +

Bij private rechtspraak is er geen door de overheid aangewezen rechter, maar een ervaren jurist. Private rechtbanken zijn ook gebonden aan wettelijke regels over private rechtspraak. Private rechtbanken mogen binnen de grenzen van de wet zelf de procedure inrichten. De meeste private rechtbanken hebben ongeveer dezelfde procedure als de overheidsrechtbank. De private rechtbank van EVE heeft een volledig andere, snelle en eenvoudige procedure. Het vonnis wordt wel ingeschreven bij de overheidsrechtbank.

Een advocaat is niet verplicht, maar mag wel. Je mag ook kiezen voor een andere adviseur, zoals een jurist of een deurwaarder. Dat is niet ongebruikelijk. Voor een procedure bij de kantonrechter, de overheidsrechter voor zaken met een laag financieel belang, is ook geen advocaat nodig. De procedure van Eve is zo eenvoudig ingericht dat partijen de procedure ook zonder advocaat aankunnen. In de praktijk vinden partijen het vaak toch wenselijk om zich te laten bijstaan door een juridisch specialist. Dat mag gewoon.