Over zakelijke conflicten

Als je een zakelijk geschil hebt en er onderling niet uitkomt, doe je er goed aan te kijken of je door mediation het geschil kan oplossen. Een mediator begeleidt het proces waarbij jij en je tegenpartij uiteindelijk zelf jullie conflict oplossen.

Mocht mediation niet gewenst zijn of niet lukken, is de snelste en goedkoopste optie om te kijken naar een private rechtbank, ook wel bekend als arbitrage. Hier leg je beide je standpunt voor aan een onafhankelijke juridische expert, de arbiter, die dan de knoop doorhakt en een bindend en rechtsgeldig vonnis stelt. Hier is geen hoger beroep mogelijk. Een advocaat heb je bij dit traject niet nodig, Vaak vinden partijen het echter wel prettig om zich bij te laten staan door een juridisch adviseur.

Als de belangen dermate groot zijn dat je sowieso de mogelijkheid tot een hoger beroep wil behouden, kun je het beste naar de reguliere overheidsrechtbank. Voor zaken met een belang onder 25000 € kun je een kort geding aanspannen. Voor zaken met een hoger financieel belang span je een rechtbank procedure aan. Voor deze laatste dien je je te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Private rechtspraak wordt ook wel arbitrage genoemd. Een onafhankelijke juridisch deskundige treedt op als rechter. De deskundige (arbiter) noemen wij bij Eve een private rechter. Deze wijst een arbitraal vonnis. Dat vonnis heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Het arbitrale vonnis is bindend voor beide partijen. Er is geen hoger beroep mogelijk.

De private rechtbank van EVE is perfect voor die geschillen die te groot zijn om te laten liggen. Als je toch het knagende idee is dat je iets definitief moet laten beslissen en niet door wil laten sudderen. Maar als er dermate veel afhangt van de uitkomst van het geschil dat je er slapeloze nachten van hebt, dan zul je de optie voor hoger beroep open willen houden. Voor die zaken kun je beter naar de reguliere overheidsrechtbank. De private rechter van EVE geeft een definitief vonnis waar geen hoger beroep (met behorend tijdsbeslag en kosten) mogelijk is.

Afgezien van de lengte van de procedure en de veel hogere kosten van een rechtszaak is het belangrijkste verschil dat je bij de private rechtbank van EVE niet in hoger beroep kan. Daarnaast heb je bij de private rechtbank geen advocaat nodig om je te vertegenwoordigen.

Ja, maar waar klassieke arbitrage is uitgegroeid tot een traject dat minstens zoveel tijd en geld kost als reguliere rechtspraak onderscheidt de private rechtbank van EVE zich door een eenvoudige en snelle procedure tegen vaste, lage kosten.

Nee, bij een zakelijke mediator werken jullie zelf aan de oplossing onder begeleiding van een mediator. De mediator geeft geen oordeel over het conflict, jullie moeten er zelf uitkomen.
Bij private rechtspraak wordt je conflict opgelost doordat een deskundige het conflict actief analyseert en er ook een oordeel over geeft. De overeenkomst met mediation is dat de private rechter van Eve wel zal proberen of er een schikking tussen jullie mogelijk is. Als dat niet lukt, dan doet de private rechter van Eve een uitspraak. Die uitspraak is een arbitraal vonnis, gelijk aan een vonnis van een reguliere rechtbank, en bindend voor beide partijen.

Als je denkt dat er een kans is om er zonder al te lange discussies samen uit te komen, kun je kijken of je de zaak kunt schikken. Een derde stelt voor hoe je de zaak in redelijke harmonie kunt oplossen. Dit voorstel is niet bindend, dus beide partijen moeten dan wel bereid zijn het voorstel te accepteren en na te leven. Eve´s rechters bemiddelen ook bij schikkingen.

Als je denkt dat schikken niet lukt, je wil snel klaar zijn voor een vaste, lage prijs en je wil een definitief oordeel zonder hoger beroep mogelijkheid, kun je contact opnemen met Eve voor een procedure bij haar private rechtbank. Als je wil, kun je je laten bijstaan door een jurist, maar dat is niet verplicht.

Als de kosten van een rechtszaak en de lange duur daarvan je de moeite waard zijn omdat je graag de mogelijkheid tot een hoger beroep wil openhouden, kun je een procedure bij de reguliere overheidsrechtbank opstarten. Zorg dat je een advocaat hebt die jouw belangen kan behartigen.

Vaak heeft je tegenpartij al dermate hoge kosten gemaakt om tot de dagvaarding te komen, dat er dan helaas weinig anders op zit dan de dure, langzame procedure van een rechtszaak te ondergaan. Probeer daarom het liefst de communicatielijn met je tegenpartij open te houden en dit punt voor te blijven.

Over de rechters

EVE heeft een uitgebreide groep ervaren rechters aan zich verbonden met specialisaties op alle grote rechtsgebieden. Er is altijd een rechter die geschikt is om een zaak snel en vakkundig te behandelen. Na aanmelding van de zaak bij Eve, zal Eve een geschikte juridisch deskundige aanwijzen als rechter voor je zaak.

Rechters van EVE verklaren dat zij iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermijden. Voordat een rechter een zaak in behandeling neemt, verklaart hij/zij geen band te hebben met één van de partijen of op een andere manier bevooroordeeld te zijn over de zaak. Eve selecteert haar rechters zeer nauwkeurig. Alle rechters zijn juridische professionals, experts binnen hun vakgebied. Zij hebben uitgebreide juridische ervaring als rechter, advocaat of jurist. Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen.

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een rechter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de rechter de schijn van een bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de rechter van de zaak en wordt een nieuwe rechter benoemd. De hernieuwde procedure wordt kosteloos door Eve aangeboden.

Over Eve´s procedures

De Eve procedure bestaat uit 4 eenvoudige stappen. Kijk hier om ze te zien.

Kijk hier voor een overzicht van Eve´s tarieven.

De procedure bij Eve is sneller, eenvoudiger en goedkoper dan bij een overheidsrechtbank. Bij beide eindig je met een rechtsgeldig, bindend oordeel. Bij Eve is dit oordeel definitief, aangezien er geen hoger beroep mogelijk is.

Klik hier voor een overzicht van het verschil tussen beide procedures.

Eve heeft een sterk gemoderniseerde versie van arbitrage ontwikkeld: de private rechtbank.

De reguliere overheidsrechtspraak in Nederland is goed, maar duurt lang en is duur. Bij klassieke arbitrage is de procedure inmiddels net zo lang en minstens zo duur. Naast een advocaat moet je dan ook een arbiter per uur betalen.

Eve heeft vaste, lage tarieven. Toch krijg je alsnog een rechtsgeldig eindvonnis. Bij Eve krijg je dus in één maand voor een lage prijs hetzelfde resultaat als bij de rechtbank of klassieke arbitrage in anderhalf jaar voor hoge kosten.

Hoger beroep is niet mogelijk. Bij Eve ben je er dus van verzekerd dat je na een korte periode weer verder kan met waar je eigenlijk mee bezig willen zijn: je bedrijf.

Private rechtspraak, ook wel arbitrage genoemd, is geregeld in de wet. Volgens de wet is de uitspraak van een private rechter even rechtsgeldig als een vonnis van de rechtbank. Je kunt daarna niet meer met dezelfde zaak naar de overheidsrechtbank.

Eve heeft de procedure zeer eenvoudig ingericht binnen de eisen van de wet over private rechtspraak. Daardoor kan een rechter van Eve een rechtsgeldig vonnis wijzen, dat bindend is voor beide partijen

Ja. Beide partijen moeten akkoord zijn met het volgen van een Eve traject. Omdat de voordelen van Eve voor beide partijen gelden, is het voor de andere partij even aantrekkelijk om een Eve traject te volgen. Omdat Eve nieuwe manieren van conflictoplossing biedt, is het wel even wennen. Daarom helpen wij graag om de andere partij ervan te overtuigen dat Eve eenvoudiger, sneller, goedkoper en de-escalerend werkt.

Nee, één van de grote verschillen tussen een private rechtbank en een overheidsrechtbank is dat je bij een private rechtbank zoals die van Eve niet in hoger beroep kan. Eve biedt een definitief oordeel, zodat je weer door kan.

Krijg je slapeloze nachten bij het idee niet in hoger beroep te kunnen, dan ben je waarschijnlijk nog niet klaar voor Eve.

Volgens de wet is bij private rechtspraak geen advocaat nodig. Dat is niet ongebruikelijk. Bij de kantonrechter, de overheidsrechter voor zaken met een laag belang, is ook geen advocaat nodig. De procedure van Eve is zo eenvoudig ingericht dat partijen de procedure ook zonder advocaat aankunnen. In de praktijk vinden partijen het vaak toch wenselijk om zich te laten bijstaan dooreen juridisch specialist, maar dat is niet verplicht.

Je kunt een aangevangen Eve traject alleen stopzetten met instemming van de andere partij.

Bij EVE private rechtspraak krijg je binnen een maand een uitspraak. Deze termijn kan in onderling overleg met de private rechter van Eve verlengd of ingekort worden.

Nee, het vonnis van Eve is bindend en rechtsgeldig. Eve kent geen hoger beroep, ook niet bij de overheidsrechter.

Over het algemeen voldoen partijen aan het vonnis van private rechtspraak. Alleen als de andere partij niet vrijwillig voldoet aan het vonnis van Eve, kun je bij de overheidsrechtbank het vonnis laten valideren. Dat gaat via een korte procedure, waarbij de overheidsrechter alleen kijkt of alle procedures goed gevolgd zijn. Deze gaat de zaak dus niet overdoen en geeft dus ook geen ander vonnis. Daarna zet de overheidsrechter een stempel op het vonnis van Eve, waarmee de deurwaarder op pad kan. Eve regelt deze procedure gratis voor haar klanten.

Nee. Als je kiest voor Eve zie je af van een gang naar de overheidsrechter. Je krijgt bij Eve een finale beslissing. Dat heeft als voordeel dat geen van partijen er een slepende juridische procedure van kan maken.

De overheidsrechtbank kan een vonnis van de private rechter van Eve alleen ongeldig verklaren als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen. Of als er geen geldige overeenkomst tot private rechtspraak was. De procedure van Eve voldoet in principe aan alle wettelijke vereisten.

De uitspraak van de private rechter van Eve is voor beide partijen bindend. Jullie moeten je daar dus aan houden. In het merendeel van de gevallen doen partijen dat ook. Je kunt ervoor kiezen om de uitspraak van de private rechter van Eve te laten bekrachtigen door de overheidsrechtbank. Dat is alleen nodig als de andere partij de uitspraak niet opvolgt of weigert er naar te handelen. Eve kan het verzoek om bekrachtiging bij de overheidsrechtbank voor jou doen.

In principe bekrachtigt de overheidsrechter een vonnis van een private rechter. Een overheidsrechter zal in ieder geval niet meer de procedure overdoen. Hij zal het alleen niet bekrachtigen als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen duidelijk in strijd zijn met de openbare orde. Bijvoorbeeld als jullie niet allebei voldoende je standpunt naar voren hebben kunnen brengen. Of als er geen geldige overeenkomst voor private rechtspraak was. De procedure van Eve voldoet aan alle wettelijke regels voor private rechtspraak en is ontwikkeld in samenspraak met overheidsrechters. De overheidsrechter zal bekrachtiging daarom niet snel weigeren.

Met een bekrachtigd vonnis van Eve kan je uitvoering van het vonnis afdwingen, zoals je ook een vonnis van de rechtbank kunt afdwingen.

Heb je een andere vraag? Zo kan je ons bereiken:

Stuur ons een bericht

Bel ons