Specialist

EVE’s arbiters zijn gespecialiseerd in het onderwerp van het geschil

Ervaren

Ruime ervaring als overheidsrechter of procesadvocaat

Onafhankelijk

Onafhankelijk van alle partijen

De bouwarbiters van EVE

De bouw-arbiters van EVE zijn allen zeer ervaren in het doorgronden en beoordelen van bouwgeschillen. Ze hebben allen geruime ervaring als bouw arbiter of mediator. Ook voor uw geschil zullen ze snel tot een vonnis kunnen komen.

Leendert Korstanje

Voormalig ontwerper, advocaat, mediator

Bouwrecht

Han Vrijling

Hoogleraar Waterbouwkunde, overleidsadviseur Civiele Techniek, arbiter

Bouwrecht

Bart Punt

Voormalig rechter, arbiter

Bouwrecht

Eric van Baarsel

Voormalig beleidsadviseur, ondernemer, arbiter

Bouwrecht

Gerhard Simonetti

Architect, arbiter

Bouwrecht

Onpartijdigheid

Voordat een EVE rechter een zaak in behandeling neemt, verklaart hij/zij dat er geen band is met één van de partijen en dat hij/zij ook op een andere manier niet bevooroordeeld is over de zaak. Rechters van EVE verklaren dat zij iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermijden.

Waarborg onafhankelijkheid & kwaliteit

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een arbiter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de arbiter de schijn van een bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de arbiter van de zaak en wordt een nieuwe arbiter benoemd. Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen.

Ben je een ervaren jurist en geïnteresseerd om je als arbiter aan EVE te verbinden, kijk hier voor onze selectiecriteria of neem contact op met info@eve.law

Veelgestelde vragen

EVE heeft een uitgebreide groep ervaren rechters aan zich verbonden met specialisaties op alle grote rechtsgebieden. Er is altijd een rechter die geschikt is om een zaak snel en vakkundig te behandelen. Na aanmelding van de zaak bij Eve, zal Eve een geschikte juridisch deskundige aanwijzen als rechter voor je zaak.

EVE kent een strikt selectieproces voor haar arbiters. Alle EVE arbiter hebben uitgebreide juridische ervaring als overheidsrechter, advocaat of jurist. Zij zijn allen expert op hun vakgebied en kunnen dus snel tot de kern van het geschil komen en een onafhankelijk oordeel geven.

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een rechter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de rechter de schijn van een bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de rechter van de zaak en wordt een nieuwe rechter benoemd. De hernieuwde procedure wordt kosteloos door Eve aangeboden.

Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen. Daarnaast heeft EVE een Raad van Toezicht om onafhankelijk de kwaliteit van de uitspraken te controleren.

Bij EVE is het vonnis vertrouwelijk, tenzij beide partijen overeenkomen het openbaar te maken.

Nee, het vonnis van Eve is bindend en rechtsgeldig en wordt geregistreerd bij de overheidsrechtbank.

Over het algemeen voldoen partijen aan het vonnis van private rechtspraak. Alleen als de andere partij niet vrijwillig voldoet aan het vonnis van Eve, kun je bij de overheidsrechtbank het vonnis laten valideren. Dat gaat via een korte procedure, waarbij de overheidsrechter alleen kijkt of alle procedures goed gevolgd zijn. Deze gaat de zaak dus niet overdoen en geeft dus ook geen ander vonnis. Daarna zet de overheidsrechter een stempel op het vonnis van Eve, waarmee de deurwaarder op pad kan. Eve regelt deze procedure gratis voor haar klanten.