Specialist

EVE’s rechters zijn gespecialiseerd in het onderwerp van het geschil

Ervaren

Ruime ervaring als overheidsrechter of procesadvocaat

Onafhankelijk

Onafhankelijk van alle partijen

De bouwrechters van EVE

De bouwrechters van EVE zijn allen zeer ervaren in het doorgronden en beoordelen van bouwgeschillen. Ze hebben allen geruime ervaring als bouw arbiter of mediator. Ook voor jouw geschil zullen ze snel tot een vonnis kunnen komen.

Leendert Korstanje

Voormalig ontwerper, advocaat, mediator

Bouwrecht

Han Vrijling

Hoogleraar Waterbouwkunde, overleidsadviseur Civiele Techniek, arbiter

Bouwrecht

Bart Punt

Voormalig rechter, arbiter

Bouwrecht

Eric van Baarsel

Voormalig beleidsadviseur, ondernemer, arbiter

Bouwrecht

Gerhard Simonetti

Architect, arbiter

Bouwrecht

Onpartijdigheid

Voordat een EVE rechter een zaak in behandeling neemt, verklaart hij/zij dat er geen band is met één van de partijen en dat hij/zij ook op een andere manier niet bevooroordeeld is over de zaak. Rechters van EVE verklaren dat zij iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermijden.

Waarborg onafhankelijkheid & kwaliteit

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een rechter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de rechter de schijn van een bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de rechter van de zaak en wordt een nieuwe rechter benoemd. Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen.

Ben je een ervaren jurist en geïnteresseerd om je als rechter aan EVE te verbinden, kijk hier voor onze selectiecriteria of neem contact op met info@eve.law

Veelgestelde vragen

Menu