Arbitrage

Niemand wordt vrolijk van een zakelijk conflict. Daarom kun je het maar beter zo snel mogelijk oplossen. Voor zakelijke geschillen die je snel en betaalbaar wil oplossen, kun je gebruik maken van de private rechtbank van EVE. Beide kanten leggen hun situatie voor aan één van onze onafhankelijke rechters, die binnen een maand een bindend en rechtsgeldig vonnis stelt. Dan kun jij weer verder met je bedrijf.

Direct contact

Direct, mondeling contact met de rechter

Eenvoudig

Transparante en duidelijke procedure

Snel duidelijkheid

Binnen een maand uitspraak

EVE´s private rechtbank is het meest geschikt voor zaken waar onderling oplossen geen optie meer blijkt te zijn en waar men niet de tijd en geld wil investeren voor een langlopende rechtszaak. Er is geen hoger beroep bij EVE, dus de uitspraak van de rechter is definitief.

Wat is private rechtspraak

Private rechtspraak, ook wel arbitrage genoemd, is een volwaardig alternatief voor een procedure bij een rechtbank. Een deskundige jurist geeft een oordeel in een zakelijk geschil. Dat vonnis is bindend en rechtsgeldig voor beide partijen.

EVE’s private rechtspraak is vooral geschikt voor ondernemers die snel en definitief een einde willen maken aan een geschil. Voor alle zakelijke geschillen hebben we een procedure ontwikkeld die snel, eerlijk en betaalbaar is. Daardoor heb je in een maand een vonnis. Onze rechters zijn allen ervaren juridisch deskundigen, experts binnen hun rechtsgebied. De kans om gelijk te krijgen is bij een overheidsrechter even groot als bij een rechter van EVE.

Waarom EVE de slimme keus is in geval van zakelijke conflicten

Hoe werkt het?

Gesprek met de rechter

Beide partijen gaan in een gezamenlijk videogesprek met de private rechter. De rechter vraagt, partijen vertellen. Mogelijkheid tot schikken wordt verkend.

Bewijs uploaden in besloten online rechtszaal

Partijen krijgen twee weken om bewijsmateriaal zoals verzocht door de rechter te uploaden. De online rechtszaal is alleen toegankelijk voor beide partijen en de Eve rechter. Beide partijen zien wat de ander uploadt en kunnen direct reageren.

Verdiepend gesprek

Na de upload periode volgt een verdiepend gesprek tussen de partijen en de rechter. Dat kan in een bespreekruimte of, als beide partijen willen, via videobellen.

Vonnis door de rechter

Dit is even rechtsgeldig als een vonnis van een overheidsrechter en wordt officieel geregistreerd bij de rechtbank, maar niet openbaar gemaakt.

Het hele traject wordt in een maand afgerond. Snel, eenvoudig, betaalbaar.

Eve´s rechters

EVE heeft een groep oud-rechters en ervaren juristen en advocaten tot haar beschikking als rechters. Zij zijn experts binnen hun juridisch rechtsgebied, onpartijdig en onafhankelijk. EVE wijst altijd een rechter toe die gespecialiseerd is in het onderwerp van het geschil.

Tarieven

Dankzij onze unieke en innovatieve procedure kunnen we onze klanten tegen een zeer betaalbaar tarief helpen. Onze tarieven variëren van €750 voor onze EVE aan de rechter vragen module tot max. €3500 voor een groot bouwgeschil. Het belangrijkste is dat je vooraf weet waar je aan toe bent.

Verschillen EVE en overheidsrechtbank

Zowel via private rechtspraak bij EVE als via een rechtszaak bij een overheidsrechtbank krijg je een bindend en rechtsgeldig vonnis. Toch zijn er ook verschillen.

Verschillende procedures

De procedure bij EVE is kort en overzichtelijk. Je weet van tevoren wat je kosten zijn en je hebt in een maand een vonnis. De procedure bij de rechtbank is ingewikkeld en schriftelijk en niemand kan je vertellen hoe lang het duurt en wat het gaat kosten. Het duurt in ieder geval lang (een of twee jaar) en kost meer (duizenden Euros meer). Beide procedures op een rij:

Bij EVE

  1. Onmiddellijk in gesprek met de rechter.
  2. Direct spreken met de rechter.
  3. Onmiddellijk reageren.
  4. Geen wachttijden.
  5. Rechter is actief onderzoekend.

Bij klassieke overheidsrechtspraak

  1. Na acht maanden in gesprek met de rechter.
  2. Schrijven met de rechter via een advocaat.
  3. Om beurten een keer schriftelijk en een keer mondeling reageren
  4. Maanden wachten voor de volgende stap.
  5. Rechter luistert passief.

Verschillende kosten

Een private rechtspraak-procedure bij EVE is sneller en eenvoudiger. Dat zie je meteen terug in de kosten. Daarnaast is bij EVE een advocaat niet verplicht. We merken dat veel mensen het wel prettig vinden om zich te laten bijstaan door een juridisch professional en dat mag gewoon.

Veelgestelde vragen

Menu