Arbitrage

Niemand wordt vrolijk van een conflict. Daarom kun je het maar beter zo snel mogelijk oplossen. Voor geschillen waarin je snel en betaalbaar een bindend oordeel van een onafhankelijke jurist nodig hebt, kun je gebruik maken van de arbitrage van EVE. Beide partijen leggen hun situatie voor aan één van onze onafhankelijke arbiters, die expert zijn in het onderwerp van het geschil. Zij kunnen in een maand een bindend en rechtsgeldig vonnis stellen. Dan kunnen beide partijen weer verder met hun bedrijf.

Direct contact

Direct, mondeling contact met de arbiter

Eenvoudig

Transparante en duidelijke procedure

Snel duidelijkheid

In een maand uitspraak

EVE´s arbitrage is het meest geschikt voor zaken waar onderling oplossen geen optie meer lijkt te zijn, maar waar veel tijd en geld investeren in een langlopende rechtszaak ook niet aantrekkelijk is.

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een volwaardig alternatief voor een procedure bij een rechtbank. Een deskundige jurist geeft een oordeel in een geschil. Dat vonnis is bindend en rechtsgeldig voor beide partijen.

EVE’s arbitrage is vooral geschikt voor ondernemers die snel en definitief een einde willen maken aan een geschil. Voor alle geschillen hebben we een procedure ontwikkeld die snel, eerlijk en betaalbaar is. Onze arbiters zijn allen ervaren juridisch deskundigen, experts binnen hun rechtsgebied. De kans om gelijk te krijgen is bij een overheidsrechter even groot als bij een arbiter van EVE.

Waarom EVE de slimme keus is bij conflicten

Tarieven

START

Geschikt voor eenvoudige en dringende zaken met een laag financieel belang

€ 999,- excl. BTW per partij (€ 1.208,79 incl. BTW)
 • Elektronische overeenkomst
 • 1 uur videobespreking met de arbiter
 • 1 uur verdiepende bespreking met de arbiter
 • Vonnis met korte motivering in bulletpoints
 • Registratie van het vonnis bij de rechtbank
 • 3 uploads (bewijs)materiaal per partij (max. 10 pagina’s / upload)
 • Extra uploads: in overleg tegen vergoeding

COMPLEET

Geschikt voor alle zaken

€ 2.218,- excl. BTW per partij (€ 2.683,78 incl. BTW)
 • Elektronische overeenkomst
 • Videobespreking met de arbiter
 • Verdiepende bespreking met de arbiter
 • Vonnis met motivering
 • Registratie van het vonnis bij de rechtbank
 • 10 uploads (bewijs)materiaal per partij (max. 10 pagina’s / upload)
 • Hoger beroep mogelijk
 • 1 arbiter met mogelijke uitbreiding tot 3 arbiters
 • Extra uploads: in overleg tegen vergoeding
 • Extra arbiters: in overleg tegen vergoeding

PROFESSIONAL

Geschikt voor partijen die zelf de regels willen vaststellen

Prijs op aanvraag

Denk aan:

 • Een specifieke of eigen arbiter
 • Vijf arbiters
 • Meer tijd
 • Uitwisseling van conclusies
 • Bijzondere proceshandelingen, zoals het horen van getuigen of deskundigen
 • Etcetera

HOGER BEROEP

Geschikt voor alle zaken

€ 2.399,- excl. BTW per partij (€ 2.902,79 incl. BTW)
 • Arbiter bestudeert al het materiaal incl. videobesprekingen van de eerste instantie
 • Videobespreking met de arbiter
 • Verdiepende bespreking met de arbiter
 • Hoger beroep vonnis met beslissing met motivering
 • Registratie van het hoger beroep vonnis bij de rechtbank
 • 5 uploads (bewijs)materiaal per partij (max. tien pagina’s per upload)
 • 1 arbiter met mogelijke uitbreiding tot 3 arbiters
 • Extra uploads: in overleg tegen vergoeding
 • Extra arbiters: in overleg tegen vergoeding

Hoe werkt het?

Gesprek met de arbiter

Beide partijen gaan in een gezamenlijk videogesprek met de arbiter. De arbiter vraagt, partijen vertellen. Mogelijkheid tot schikken wordt verkend.

Bewijs uploaden in besloten online rechtszaal

Partijen krijgen twee weken om bewijsmateriaal zoals verzocht door de arbiter te uploaden. De online rechtszaal is alleen toegankelijk voor beide partijen en de arbiter. Beide partijen zien wat de ander uploadt en kunnen direct reageren.

Verdiepend gesprek

Daarna volgt een verdiepend gesprek tussen de partijen en de arbiter. Dat kan in een bespreekruimte of, als beide partijen willen, via videobellen.

Vonnis

Het oordeel van de arbiter is even rechtsgeldig als een vonnis van een overheidsrechter en wordt officieel geregistreerd bij de rechtbank, maar niet openbaar gemaakt.

Het hele traject kan in een maand worden afgerond. Snel, eenvoudig, betaalbaar.

Eve´s arbiters

EVE heeft een groep oud-rechters en ervaren juristen en advocaten tot haar beschikking als arbiter. Zij zijn experts binnen hun juridisch rechtsgebied, onpartijdig en onafhankelijk. EVE wijst altijd een arbiter toe die gespecialiseerd is in het onderwerp van het geschil.

Verschillen EVE en overheidsrechtbank

Zowel bij arbitrage als via een rechtszaak bij een overheidsrechtbank krijg je een bindend en rechtsgeldig vonnis. Toch zijn er ook verschillen.

Verschillende procedures

De procedure bij EVE is kort en overzichtelijk. Je weet van tevoren wat je kosten zijn en kan in een maand een vonnis krijgen. De procedure bij de rechtbank is ingewikkeld en schriftelijk en niemand kan je vertellen hoe lang het duurt en wat het gaat kosten. Het duurt in ieder geval een of twee jaar en kost vaak meer. Beide procedures op een rij:

Bij EVE

 1. Onmiddellijk in gesprek met de arbiter.
 2. Direct spreken met de arbiter.
 3. Onmiddellijk reageren.
 4. Geen wachttijden.
 5. Arbiter is actief onderzoekend.

Bij klassieke overheidsrechtspraak

 1. Na acht maanden in gesprek met de rechter.
 2. Schrijven met de rechter via een advocaat.
 3. Om beurten een keer schriftelijk en een keer mondeling reageren.
 4. Maanden wachten voor de volgende stap.
 5. Rechter luistert passief.

Verschillende kosten

Een arbitrage-procedure bij EVE is sneller en eenvoudiger. Dat zie je meteen terug in de kosten. Daarnaast is bij EVE een advocaat niet verplicht. We merken dat veel mensen het wel prettig vinden om zich te laten bijstaan door een juridisch professional en dat mag gewoon.

Veelgestelde vragen

Menu