Leendert Korstanje
Voormalig ontwerper, advocaat, mediator
Bouwrecht

Mr. ir. Leendert Korstanje is afgestudeerd civiel ingenieur (TU Delft) en meester in de rechten (Erasmus Universiteit Rotterdam) en heeft zich gespeciali­seerd in bouwgeschillen die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Hij begon zijn carrière in de bouw bij (thans geheten) VolkerWessels als uitvoerder en ontwerper. Daarna werkte hij als bouwrechtadvocaat en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Sinds 2009 treedt hij zelfstandig op als mediator, bemiddelaar, bindend adviseur en arbiter in bouwgeschillen. Daarnaast is hij ingeschreven als advocaat. Leendert is gespecialiseerd in geschillen over vertragingsschade, meer- en minderwerk, beëindiging van aannemingsovereenkomsten, al dan niet gebrekkig uitgevoerd werk en schade aan het werk. EVE is trots dat hij zijn expertise ook bij ons wil inzetten om bouwgeschillen snel en definitief te beëindigen.

Menu