Han Vrijling
Hoogleraar Waterbouwkunde, overleidsadviseur Civiele Techniek, arbiter
Bouwrecht

Prof. drs. ir. Han Vrijling heeft zowel een master aan de TU Delft als aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij het project Oosterscheldekering heeft hij de probabilistische benadering van het ontwerp van de slagboom ontwikkeld. Vervolgens werd Han adjunct-hoofd van de afdeling Waterbouwkunde van de afdeling Civiele Techniek van Rijkswaterstaat. In 1989 werd hij hoogleraar Waterbouwkunde in Delft. Daarna was hij hoogleraar in Delft en adviseur van de afdeling Civiele Techniek. Professor Vrijling was lid van de commissie Veerman die de toekomst van de nieuwe metrolijn in Amsterdam onderzocht. Vanaf 2005 tot 2018 was hij lid-deskundige van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Han heeft bewezen met zeer complexe materie om te kunnen gaan en lastige projecten tot een goed eind te brengen. Dat kan hij nu ook voor jouw zakelijk conflict gaan doen.