De arbiters van EVE

De kwaliteit van een juridische procedure valt of staat bij de kwaliteit van de arbiter of de bindend adviseur. EVE selecteert daarom uitsluitend uitstekende (oud) rechters, advocaten en juristen. Een zaak wordt altijd behandeld door een specialist op het betreffende onderwerp van geschil.

Eveline Rethmeier

Intellectuele eigendom, Media & Entertainment
Onrechtmatige publicaties, media-afspraken, evenementen, merkenrecht, auteursrecht, reclame
Lees meer

Gerard van Voorst

Ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contracten
Bestuurdersgeschillen, werkgevers/werknemers geschillen, nakoming contract, schade, aansprakelijkheid
Lees meer

Jos Swinkels

Advocaat en mediator
Intellectuele Eigendom, merken- en auteursrecht, privacy, reclame, onrechtmatige publicaties
Lees meer

Waarborg onafhankelijkheid & kwaliteit

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een arbiter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de arbiter de schijn van bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de arbiter van de zaak en benoemt zij een nieuwe arbiter. Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen.

Ben je een ervaren jurist en geïnteresseerd om je als arbiter aan EVE te verbinden, kijk hier voor onze selectiecriteria of neem contact op met info@eve.law

Onpartijdigheid

Voordat een EVE arbiter een zaak in behandeling neemt, verklaart hij/zij dat er geen band is met één van de partijen en dat hij/zij ook op een andere manier niet bevooroordeeld is over de zaak. Arbiters van EVE verklaren dat zij iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermijden.