De arbiters & bindend adviseurs

Hoop niet op goede rechtspraak; kies ervoor.

Selectie

De kwaliteit van een juridische procedure valt of staat bij de kwaliteit van de arbiter of de bindend adviseur. EVE selecteert daarom uitsluitend uitstekende (oud) rechters, advocaten en juristen. Een zaak wordt altijd behandeld door een specialist op het betreffende onderwerp van geschil.

De arbiters van EVE

Willem Korthals Altes

Voormalig rechter

Inkoop, verkoop, schade, contracten

Marie-Hélène Berghuijs

Advocaat, mediator, NAI arbiter

Aansprakelijkheid, contracten, financiering, zekerheden en faillissementen

Eva N.M. Visser

Advocaat, ondernemer, arbiter SGOA, docent

Geschillen over IT-projecten, privacyrecht

Hugo Bijleveld

Advocaat & voormalig rechter

Aansprakelijkheid, inkoop, verkoop, levering, schade, contracten

Han Vrijling

Hoogleraar Waterbouwkunde, overleidsadviseur Civiele Techniek, arbiter

Bouwrecht

Mariëlle Broekman

Advocaat, arbiter NAI, voormalig bedrijfsjurist

Commerciële contracten en aansprakelijkheid

Jan Westhoff

Voormalig rechter, advocaat, docent

Huurrecht, vastgoed, arbeidsrecht, aansprakelijkheid, schade

Arnoud Engelfriet

Jurist, auteur, ondernemer, blogger

ICT, software/SaaS, internetrecht, AVG

Helena Verhagen

Ondernemer, voormalig advocaat, docent Nijenrode

IT, Privacy, Fintech, Media en E-commerce

Wouter Dammers

Advocaat

IT, tech, IT licenties, open source, IT contracten

Bart Punt

Voormalig rechter, arbiter

Bouwrecht

Nathalie den Hollander

Universitair docent & voormalig advocaat

Aanprakelijkheid, contracten, fusies & overnames, ondernemingsrecht

Harm Jan ter Haar Romeny

Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrechtgeschillen

Nathalie Simons

Advocaat & plaatsvervangend rechter

Partner- en kinderalimentatie, familierecht

Waarborg onafhankelijkheid & kwaliteit

Mocht een partij tijdens de procedure het idee krijgen dat een arbiter bevooroordeeld is, dan kan hij een wrakingsprocedure bij een onafhankelijke wrakingscommissaris starten. Als de wrakingscommissaris oordeelt dat de arbiter de schijn van bevooroordeeldheid of partijdigheid heeft, haalt EVE de arbiter van de zaak en benoemt zij een nieuwe arbiter. Een compliance officer beoordeelt voortdurend de kwaliteit van de vonnissen.

Ben je een ervaren jurist en geïnteresseerd om je als arbiter aan EVE te verbinden, kijk hier voor onze selectiecriteria of neem contact op met info@eve.law

Onpartijdigheid

Voordat een EVE arbiter een zaak in behandeling neemt, verklaart hij/zij dat er geen band is met één van de partijen en dat hij/zij ook op een andere manier niet bevooroordeeld is over de zaak. Arbiters van EVE verklaren dat zij iedere schijn van partijdigheid en vooringenomenheid vermijden.