Alimentatie

In twee maanden de nieuwe alimentatieverplichting in een bindend vonnis

Deskundig

Snel

Betaalbaar

Waneer schakel ik EVE in?

Als u snel zekerheid wilt.

EVE is een autoriteit die de alimentatie bindend kan laten vaststellen, net zoals een rechtbank. Een procedure bij de rechtbank duurt vaak wel een jaar. Hierdoor zitten zowel u als uw ex-partner lang in onzekerheid over de betalingsverplichting. Achteraf moet te weinig betaalde alimentatie alsnog worden vergoed. Dat is voor beiden financieel onvoordelig. Het geeft bovendien voor beiden onnodige stress en druk op een toch al gevoelige relatie.

Als u en uw ex-partner geen jaar willen wachten voordat gewijzigde alimentatieverplichtingen worden vastgesteld, kunt u kiezen voor een procedure bij EVE.

Bindende arbitrage

Arbitrage lijkt erg op rechtspraak. Bij arbitrage stelt een gespecialiseerde jurist de hoogte van de alimentatie vast in een bindend vonnis. Deze arbiter heeft dus de functie van een rechter.

EVE kent geen wachttijden. U en uw ex-partner krijgen in twee maanden een bindend vonnis met de nieuwe alimentatieverplichting. U krijgt bovendien een arbiter die gespecialiseerd is in het herberekenen van alimentatie. Daarmee bespaart u uzelf en uw ex-partner veel tijd, kosten en negativiteit.

Het verschil tussen arbitrage en rechtspraak

ARBITRAGE ALIMENTATIE

Beslissing door een alimentatiedeskundige
 • 1 – 2 maanden
 • Transparant
 • Jurist niet verplicht
 • De-escaleert
 • alimentatiespecialist

NORMALE RECHTSPRAAK

Beslissing door een overheidsrechter
 • 1 jaar
 • Conflict verergert
 • Ondoorzichtig
 • Advocaat nodig
 • Lange wachttijden

Hoe werkt het?

U volgt een eenvoudige procedure. Een advocaat is niet verplicht.

Uploaden gegevens

U en uw ex-partner uploaden de relevante gegevens.
Klik hier om te zien welke gegevens tenminste nodig zijn.

Bespreking met de arbiter

U en uw ex-partner bespreken alle aspecten van de zaak met de arbiter in een videogesprek.
Indien nodig kunt u hierna nog extra gegevens uploaden.

Vonnis met bindende vaststelling alimentatie

De arbiter stelt op basis van alle informatie de alimentatie bindend vast.

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons.

Wat kost het?

ARBITRAGE ALIMENTATIE VASTE PRIJS

Voor eenvoudige zaken

€ 1.769 incl. BTW per partij
 • gespecialiseerde arbiter
 • Beperkt gegevens uploaden*
 • Max. 1,5 uur bespreking
 • geen wachttijden

Vonnis in twee maanden

* vind hier de maximale upload van gegevens

ARBITRAGE ALIMENTATIE OP MAAT

Voor iedere zaak

Vanaf € 1.769 incl. BTW per partij
 • gespecialiseerde arbiter
 • onbeperkt gegevens uploaden
 • onbeperkte besprekingen
 • geen wachttijden

Vonnis vanaf twee maanden

De arbiter

Nathalie Simons is ervaren advocaat en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Nathalie is gespecialiseerd in het herberekenen van partner- en kinderalimentatie. Zij is daarmee de aangewezen arbiter om uw alimentatie snel voor u vast te stellen.

Nathalie Simons

Advocaat & plaatsvervangend rechter

Heeft u hulp van een jurist nodig?

Strategiegesprek

Wilt u weten welke stappen u moet zetten om het geschil meteen goed aan te pakken? Kies dan voor een strategiegesprek.

 • Strategiegesprek – 30 minuten
 • Direct een stappenplan
 • Geeft snel richting
 • Vrijblijvend

€ 35 incl. BTW

Juridisch advies

Wilt u ook horen wat uw juridische positie is? Kies dan voor juridisch advies.

 • Juridisch advies – 30 minuten
 • Direct juridisch advies
 • Eerste inschatting van uw positie
 • Stappenplan

€ 85 incl. BTW voor de eerste 30 min.
€ 65 incl. BTW voor volgende 30 min.

Afspraak met een jurist?

Wilt u een afspraak met een jurist of advocaat om uw zaak voor te leggen?
Stap 1:
neem via onderstaand formulier contact op
Stap 2: u krijgt een afspraak voor een intakegesprek
Stap 3: u ontvangt een advies en een stappenplan

snelcontact EVE.law
Menu